top of page

Algemene voorwaarden Diëtetiek Studies.

 

Diëtetiek Studies heeft enkele algemene voorwaarden opgesteld om verspreiding van materiaal te voorkomen en zo Diëtetiek Studies te beschermen.

Artikel 14: Copyright, met betrekking tot verspreiding/gebruik commerciële doeleinden van Podcasts en voorlichtingsmateriaal. Het is niet toegestaan om Podcasts en voorlichtingsmateriaal verkregen via Diëtetiek Studies voor commerciële doeleinden te gebruiken, te verspreiden of te delen. Alle materialen zijn gecodeerd, hierdoor is het mogelijk de eerste aanschaf te achterhalen. De eerste ontvanger is verantwoordelijk voor het te ontvangen materiaal/Podcasts. Er worden juridische stappen ondernomen wanneer voorlichtingsmaterialen/ Podcast worden gebruikt voor zakelijke/commerciële doeleinden (denk bijv. aan gebruik voor eigen praktijk, presentaties en seminars, workshops etc., tevens verspreiding aan vrienden, familieleden, etc.).

bottom of page