top of page
Cafe Window

Privacyverklaring Dietetiek Studies.

 

Dietetiek Studies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met

ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Dietetiek Studies dan hebben wij gegevens

van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon, per email of via het contactformulier en inloggedeelte

op de website (bijvoorbeeld bij het inschrijven van een cursus of vragen over een

cursus/studie/diensten). Denk hierbij aan:

-Naam

-Geboortedatum

-Adresgegevens

-BSN

-Telefoonnummer / mobiel nummer

-E-mailadres

-Bepaalde, ter zake doende, privegegevens

Waarom is dat nodig?

Dietetiek Studies heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar

werkzaamheden om je mee te laten delen aan een studie of cursus.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige

persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met

betrekking tot het volgen van een bepaalde cursus/studie. Je persoonsgegevens

worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Dietetiek Studies bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de

cursus/studie.

Delen met anderen

Dietetiek Studies zal jouw gegevens niet delen met andere bedrijven, instanties of

personen die niet werkzaam zijn binnen Dietetiek Studies. Er wordt zorgvuldig met

je gegevens omgegaan.

Dietetiek Studies zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting

organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft

Dietetiek Studies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van

beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Dietetiek Studies blijft

verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te

(laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen

naar dietetiekstudies@ddietist.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat

hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw

persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Dietetiek Studies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt

hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je

desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw

gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of

gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer - 0630005867 of via

het mailadres – dietetiekstudies@ddietist.nl t.a.v. D. Willemsen.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Dietetiek

Studies kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene

telefoonnummer 0630005867 of via het mailadres – dietetiekstudies@ddietist.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit

Persoonsgegevens raadplegen.

bottom of page